Начало

 

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Регистрирана по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
Пререгистрирана с Удостоверение № 004-2 от 29.03.2013 год.
на Министерство на Здравеопазването
____________________________________________

КОНТРОЛ НА ЕЛ. УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
И ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
Акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012
Сертификат за акредитация № 305 ОКС и Заповед № A27
от 31.01.2018 г. на ИА "БСА", валиден до 31.01.2022г.
____________________________________________

ЛИЦЕНЗИРАН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА
СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ
Лицензиран на основание чл. 34а, ал.1, т.1 от Закона за
техническите изисквания към продуктите с Лицензия № 635
от 20.07.2010 год. и № 671 / 25.03.2011 год., издадена от
Председателя на ДАМТН при МС
____________________________________________


ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензиран, съгласно чл. 12, т. 2, 2 и 6 в съответствие с
чл. 49а, ал. 1 от ЗПОО по професии и специалности,
с Лицензия № 2014121127 от 04.06.2014 год., на основание
чл. 42, т. 2 от ЗПОО.
Заповед № РД 14-243 от 07.07.2005 год. на Министерство
на Енергетиката и Енергийните ресурси за провеждане на
обучение и изпит за квалификационна група па правилниците
за работа в електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи.
Провежда обучения за усвояване и поддържане на знания
и умения по безопасност и здраве при работа.
Консултира по прилагане на нормативните изисквания
в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
____________________________________________

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk