Начало | Препоръки
Препоръки / добри практики

Научете как СЕ маркировката „прави европейския пазар вашия пазар“

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА » Учебно пособие адаптирано за България от ССИ


ПРОМОЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО

Определение: "Процес за създаване на условия и възможности за работещите да повишават контрола върху факторите, определящи здравословното им състояние и стимулиране на здравословен начин на живот"

Цел: Ангажиране на работещите за прякото участие в поддържането и подобряването на собственото им здраве.


Национална кампания на МЗ за ограничаване на производствения травматизъм

ЕШЕРИХИЯ КОЛИ, заразяване - от Здраве БГ - информация за вашето здраве

A (H1N1) Указания на РИОКОЗ за Стъпки, които трябва да предприемете, ако имате грипоподобни симптоми

Какво трябва да знаем когато ни предстои рентгеново изследване

Какво трябва да знаем когато стоматологът назначи рентгенова снимка

Някои полезни съвети как да избегнем Болките в кръста


ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Определение: "Всички мерки, които се предприемат или планират на всички етапи на работа в предприятието, за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на професионалните рискове"

Цел: Предотвратяване на вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите.


ШИФЪРЪТ НА ЗЛОПОЛУКИТЕ - Можете ли да разшифровате каква злополука ще се случи?

Оценката на риска - роли и отговорности

ВЪПРОСНИК за оценка на системата за управление на риска

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА - © European Agency for Safety and Health at Work. Reproduction is authorized provided the source is acknowledged. Printed in Nurnberg, Germany, 2007

Оценка на работни процеси с нервно-психическо натоварване по показателите за: стрес, психична умора, монотония, психическо пресищане - разработена от ISSA (International Social Security Association)с участието на ИА ГИТ, и предложена като добра практика

Предварителна Оценка на физическото натоварване при работни процеси, включващи: повдигане, държане, носене, теглене, бутане - Източник http://www.handlingloads.eu/bg/site/18/19  Планирай операциите и подготви работата си!

РЪКОВОДСТВО ЗА РЪЧНАРАБОТАСТЕЖЕСТИ - МНЗ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА, МЕДИЦИНСКА ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ“

Незадължително ръководство за добри практики при прилагането на Директива 2001/45/ЕО "Работа на високо" - Публикация на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“ - Европейска комисия

Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“ - Публикация на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“ - Европейска комисия

Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2002/44/ЕО "Вибрации на работното място" - Публикация на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“ - Европейска комисия

Ръководство за изготвяне на информационен лист за безопасност съгласно REACH - Министерство на околната среда и водите - България

Ръководство по контрол на отпадъците - Министерство на околната среда и водите - България

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - Факти

Информация за добри практики, предоставена от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Интегриране на безопасните и здравословни условия на труд в управлението на предприятието

>> Насърчаване на психичното здраве на работното място

# Как работодателите да насърчават здравословни условия на труд

# Как служителите да насърчават здравословните условия на труд

> Поддържай безопасно работно място — за работодателите

- Работни места без тютюнев дим Съвети за работодателите

> Поддържай безопасно работно място — безопасност за работниците

- Работни места без тютюнев дим Съвети за непушачи

- Работни места без тютюнев дим Съвети за пушачи

# Насърчаване на здравето сред младите работници

> Излагане на рискове и въздействие върху здравето на младите работници

> Безопасността на младия работещ - съвети към работодателите

> Безопасността на младия работещ - съвети към супервайзорите

> Безопасността на младия работещ - съвети към родителите

> Защита на младите хора на работното място

> Вашите права за безопасна и здравословна работа

> Внимавайте за опасностите при работа

ОТРАСЛИ - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

# Стратегии за обучаване на учителите как да преподават за риска

# Насърчаване на психичното здраве в сектора на здравеопазването

# Насърчаване на здравето в транспортния сектор

# Закрила на работещите в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Експертна прогноза относно новите и нарастващите рискове за безопасността и здравето при работа с химикали

> Елиминиране и подмяна на опасни вещества

> Комуникация и информация относно опасни вещества

> Дихателни алергии

ШУМ НА РАБОТНОТО МЯСТО

> Въведение към шума при работа

> Влиянието на шума при работа

> Намаляване и контрол на шума

> Намаляване на рисковете от шума

БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

Експертна прогноза за възникващите биологични рискове, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР)

> Легионела и легионерска болест

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА ХИМИКАЛИ (ЕСНА)

Пиктограми по СLP

База данни за списъка за класификация & етикетиране

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk