Начало | Оценка на риска
Оценка на риска за здравето и безопасността при работа

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

1. превенция на професионалните рискове;

2. предоставяне на информация и обучение;

3. осигуряване на необходимата организация и средства.

(2) Работодателят съобразява мерките по ал. 1 с променящите се обстоятелства с цел подобряване на съществуващото положение.

(3) Работодателят прилага мерките по ал. 1, като осигурява основните принципи на превенция:

1. избягване на рисковете;

2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;

3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им ……

ПОЕТАПЕН ПОДХОД КЪМ ОЦЕНКАТА НА РИСКА

(European Agency for Safety and Health at Work)

ПРОГРАМА за оценяване на риска, съгласно чл. 7 от Наредба 5, Обн. ДВ. бр.47 от 1999г.

ЗАПОВЕД за утвърждаване на програма и определяне на оценителите

МЕТОДИКА за количествена оценка на риска

ЗАПОВЕД за определяне на условията за преразглеждане на оценката

НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА

Глава трета.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА

Чл. 12. При оценяване на риска се осигурява обхващане на всички аспекти на трудовата дейност с цел установяване на всички възможни опасности и рискове.

Чл. 13. (1) Подходът при оценяване на риска се избира в зависимост от вида и спецификата на оценяваните обекти и дейности. Подходът следва да бъде съвременен, конкретен, информативен и мултидисциплинарен.

(2) На работни места и при дейности, където условията и обстоятелствата се изменят, прилаганият подход за оценяване на риска трябва да отчита тези изменения.

Чл. 14. Оценяването на риска включва следните етапи:

1. класификация на трудовите дейности;

2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;

3. определяне на работниците и служителите, изложени на опасности;

4. определяне елементите на риска;

5. оценка на риска;

6. документиране.

СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ

> ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

> КЛАСОВЕ НА УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ПОКАЗАТЕЛИ НА НАПРЕЖЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

> НОРМИ № 5 на МНЗ за физическо натоварване на работниците ..............

> ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ (ЕНЕРГОРАЗХОД) И СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ

» ВЪПРОСНИК Ръчна работа с тежести - ключови индикатори за идентифициране на риска

± КАЛКУЛАТОР за оценка на риска при повдигане, придържане и носене - метод КИМ

ИНСТРУКЦИЯ за оценка условията на труд, на ключовите индикатори (метод КИМ) за дейности включващи повдигане, придържане, носене

± КАЛКУЛАТОР за оценка на риска при бутане и теглене на товар - метод КИМ

ИНСТРУКЦИЯ за оценка условията на труд на ключовите индикатори (метод КИМ) за дейности включващи бутане и теглене

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ, ПРЕЦЕНКА НА РИСКА, ПЛАНИРАНЕ НА МЕРКИ

И ДОКУМЕНТИРАНЕ >>> ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА >>> ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk