Начало | Услуги
Услуги

 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Обслужване на работещите по сключен договор със служба по трудова медицина, регистрирана по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Виж всичко за дейността на СТМ ...

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ....

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ И ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО


Извършване на лабораторни измервания и оценка на съответствието на електрически уредби и съоръжения, физични и химични фактори на работната среда. Издаване на сертификат за съответствие.

Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска - чл.217, ал.3 от НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Виж контролираните параметри...
ЗАЯВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ/ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ


Лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ и Заверяване частите на инвестиционни проекти във фаза технически и/или инвестиционен проект, които се отнасят до монтирането на надзорни съоръжения, в съответствие с изискванията на:

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г.

НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, В сила от 03.09.2004 г., Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004г.

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, В сила от 23.10.2004 г., Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г.

Виж повече за дейността на органа за технически надзор на СПО ...
ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ/ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

ТРУДОВА БОРСА

Извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, като предоставя следните посреднически услуги:

ТАРУДОВАТА БОРСА е естественият резултат от целта ни за постигане на максимална удовлетвореност на нуждите на нашите клиенти!

ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ, бе създадена по инициатива на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА и регионалната структура на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ВРАЦА. Тя е базирана на идеята на социалните мрежи и спомага за бързото и ефективно осъществяване на контакт между работодатели, търсещи работа и учебни заведения, предлагащи обучения за придобиване на професионална квалификация и/или правоспособност.

Избирайки “Медико Инженеринг”ООД, Вие ще имате възможността да намерите цялата информация, която Ви е необходима на едно място! А ние от своя страна, Ви гарантираме професионален и индивидуален подход, както в качеството Ви на работодател, така и в качеството Ви на търсещи работа или нова възможност за професионално развитие!

Виж повече за посредническата дейност по наемане на работа ...

 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Организиране и провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа на работещи и длъжностни лица, проверка на знанията, оценяване при завършване на обучението и удостоверяване за преминал курс на обучение.

Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на основание чл.8, ал.1, т.2 и в съответствие с изискванията на чл.7 от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г., за условията и реда за провеждането на пери­одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ. бр.102 от 2009г.

Обучение и проверката на знанията, за придобиване на квалификационни групи по безопасност при работа се провежда съгласно изискванията на съответните ПРАВИЛНИЦИ по безопасност и здраве при работа.

Виж повече за предлаганите обучения .....

ЗАЯВКА/ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ....

Текущи обучения ...
 

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и да улесним използването му. Бисквитките, използвани за основната работа на този сайт, вече са зададени. За да разберете повече за бисквитките и за това как да ги изтривате посетете следния линк Политика за поверителност.

Приемам "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk